முகம் டேன் ஸ்கின்னா இருந்தா, இந்த ஒரு டிப்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு அற்புத பலன் தரும்

0
58

Use this DIY facepack that makes use of aloe vera and rose water to remove sun tan at home. You can use normal aloe vera gel which is available in the market or scape out natural aloe vera from the plant.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here