பொதுஇடத்தில் நீங்கள் ஏன் இதை செய்வதில்லை?.

0
115

நல்ல மக்களுக்கு நல்ல ஆட்சி அமையும்.யாரோ ஆளட்டும் என்ற மெத்தனம் எதிர்விளைவுகள் தரும். நமக்கேன்று ஒன்று நடந்தால்தான் தெரியும்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here