அடுத்த பிறவியில் நீங்கள் என்னவாக பிறப்பீர்கள்? கருட புராணம் சொல்வதை கேளுங்க!!

நீ எதுவாக நினைக்கிறாயோ அதுவாகவோ ஆகிறாய் என்று விவேகானந்தர் சொன்னதில் ஆழமான உண்மை உள்ளது. பூமியில் நம செய்யும் பாவம் புண்ணியத்திற்கேற்ப மேலோகத்தில் அதன் பலன்களை அனுபவித்துவிட்டு...